Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg: Adolygiad Dilynol o Theatrau Llawdriniaethau

21 Hyd 2015 - 2:44yp

Ceisiodd yr adolygiad dilynol ofyn y cwestiwn canlynol: A yw'r Bwrdd Iechyd yn adeiladu ar argymhellion blaenorol ac yn darparu gwasanaethau theatr effeithlon o ansawdd uchel?

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwella rhai agweddau ar y llwybr llawfeddygol ond prin fu'r gwelliant mewn theatrau ac mae argymhellion wedi cael eu gweithredu mewn ffordd anghyson. Mae perfformiad theatrau'n parhau i fod yn broblem ond mae'r defnydd o wiriadau diogelwch mewn theatrau wedi gwella.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau