Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Adolygiad diagnostig o gapasiti ac adnoddau TGCh

28 Tach 2015 - 12:00yb

Seilir yr adolygiad diagnostig ar ddadansoddi’r data cymharol ac ar farn sampl o staff sy’n defnyddio systemau TGCh glinigol yn rheolaidd. 

Ar sail y dadansoddiad hwn, ein casgliad yw bod lefel y buddsoddiad presennol mewn TGCh yn y Bwrdd Iechyd ymhlith yr isaf yng Nghymru, ac er bod rhai agweddau cadarnhaol, mae ein gwaith diagnostig yn dangos nad yw TGCh yn gwbl effeithiol o ran helpu i ddarparu gofal iechyd. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau