Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2015

28 Ion 2016 - 7:30yb

Mae'r Asesiad Strwythuredig 2015 yn archwilio trefniadau o fewn y Bwrdd Iechyd sy'n cefnogi llywodraethu da a defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau.

Ein casgliad cyffredinol o'n gwaith ar asesiad strwythuredig 2015 yw bod trefniadau i gefnogi llywodraethu da yn parhau i ddatblygu, er bod angen i'r Bwrdd Iechyd fynd i'r afael â sawl mater sylfaenol o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau