Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

28 Ion 2016 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2015. 

Rhoddais farn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2014-15. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, dygais sawl mater i sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio a chyflwynais adroddiad sylweddol ochr yn ochr â’m barn archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau