Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

24 Chwef 2017 - 8:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennym ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ystod 2016. 

Cyhoeddom farn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2015-16 y Bwrdd Iechyd, er inni, wrth wneud hynny, dynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at sawl mater, a hefyd, gosodom adroddiad sylweddol ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ochr yn ochr â’r barn archwilio. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau