Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

31 Ion 2019 - 8:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ystod 2018.

Mae cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi’u paratoi’n briodol ac yn faterol gywir, ac ni nodwyd unrhyw wendidau perthnasol o ran rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd sy’n berthnasol i archwilio’r cyfrifon, gan arwain at farn ddiamod ar eu paratoad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau