Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2014

16 Chwef 2015 - 8:26yb

Rhydd yr adroddiad hwn grynodeb o'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ystod 2014.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i reoli cyllidebau a monitro cynlluniau arbed yn effeithiol, ond ceir risgiau sylweddol i'r sefyllfa ariannol, ac i wasanaethau, yn sgil maint yr arbedion sydd eu hangen yn ystod y tair blynedd nesaf.

Cafwyd gwelliannau i drefniadau llywodraethu ac o ran rheoli pryderon, ond mae angen gwelliannau pellach er mwyn cryfhau agweddau pwysig ar lywodraethu ansawdd, adeiladu capasiti'r sefydliad ac ymwreiddio dysgu'n llawn o fewn y sefydliad.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau