Bwrdd Iechyd Hywel Dda Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2012

27 Medi 2013 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Hywel Dda fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae’r Bwrdd Iechyd yn defnyddio dull systemau cyfan o drawsnewid gwasanaethau gofal heb ei drefnu a rheoli cyflyrau cronig, ac mae gwelliannau’n cael eu gwneud. Fodd bynnag, mae risgiau’n gysylltiedig â thrawsnewid gwasanaethau y bydd angen i’r Bwrdd Iechyd eu goresgyn. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau