Bwrdd Iechyd Hywel Dda Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

10 Mai 2012 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Hywel Dda fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Er bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gwneud cynnydd da o ran gwella ei wasanaethau mamolaeth, mae angen i obstetryddion ddangos mwy o arweiniad ac ymgysylltu’n well er mwyn ymateb i heriau gweithredol a strategol. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau