Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Ansawdd Data 2010-11

23 Tach 2012 - 9:02yb

Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Yn gyffredinol, mae’r Bwrdd Iechyd yn dangos safon dda o ansawdd data; fodd bynnag, gallai trefniadau llywodraethu cymhleth fod yn rhwystr posibl i wella. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau