Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

9 Ion 2013 - 9:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2012. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2011-12, er i mi dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. Mae'r rhain yn cynnwys camddatganiad nas cywirwyd ynglŷn â chynnydd yng nghyfraniadau Cyngor Sir Fynwy at Gynllun Menter Cyllid Preifat Dyffryn Mynwy, yr angen i sicrhau cydymffurfiaeth â’r gofynion ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar daliadau yn y sector cyhoeddus, a’r angen i sicrhau cydymffurfiaeth â chanllawiau ar gyfer datgeliadau newydd ‘Hutton’ ar gyflogau. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau