Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2012

21 Rhag 2012 - 9:02yb

Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae datblygiadau cadarnhaol wedi digwydd yn y Bwrdd Iechyd, ond bydd gofyn gwella’i drefniadau rheoli ac ymgysylltu’n gryfach â phartneriaid ehangach y GIG er mwyn cyflawni ei botensial i weld trawsnewid sylfaenol a fydd yn lleihau’r ddibyniaeth ar wasanaethau acíwt. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau