Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Gwasanaeth Radioleg

26 Mai 2017 - 8:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar wasanaethau delweddu a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd (pelydr-x ac uwch-sain anddeiagnostig). Ble bo’n berthnasol, mae’r adroddiad hefyd yn cyfeirio at ein hadroddiadau ar wasanaethau radioleg (uwch-sain, MRI a CT) mewn byrddau iechyd sy’n darparu gwasanaethau i gleifion Powys. 

Yn gyffredinol, ein casgliad oedd bod y gwasanaethau radioleg a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd yn dderbyniol ar y cyfan, er bod rhai heriau oherwydd absenoldeb hirdymor pennaeth i’r gwasanaeth ac isadeiledd TG bregus, yn ogystal â chyfleoedd i gryfhau rheoli perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau