Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Cynllunio i Ryddhau Cleifion

9 Tach 2017 - 4:48yp

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

Proses barhaus i ganfod y gwasanaethau a'r gefnogaeth y gallai unigolyn fod eu hangen wrth adael yr ysbyty (neu wrth symud rhwng ysbytai) yw cynllunio i ryddhau. Y nod yw sicrhau bod y gofal cywir ar gael yn y man cywir, ac ar yr amser cywir.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau