Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adolygiad o Wasanaethau Nyrsio

3 Meh 2015 - 5:05yp

Mae'r ystod o ymyriadau a ddarperir gan y gwasanaeth nyrsio ardal yn adlewyrchu manyleb y gwasanaeth.

Serch hynny, ceir cyfleoedd gwirioneddol i roi'r gwasanaeth wrth wraidd ymagwedd y Bwrdd Iechyd at ddarparu gofal yn y gymuned, er mwyn gwella'r defnydd o adnoddau a lleihau amrywio.
Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cynnal adolygiad drwy Gymru gyfan o wasanaethau nyrsio ardal yn seiliedig ar wybodaeth fanwl a gasglwyd gan yr holl fyrddau iechyd. Cynhaliwyd yr adolygiad rhwng mis Mawrth a mis Awst 2014, gan anelu i ateb y cwestiwn canlynol: 'A yw'r Bwrdd Iechyd yn cynllunio ac yn defnyddio'i adnoddau nyrsio ardal yn effeithiol yn rhan o'i ymagwedd ehangach at ddarparu gofal yn y gymuned?'

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau