Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Blwyddyn archwilio Asesiad Strwythuredig 2016

20 Ion 2017 - 10:23yb

Mae gwaith asesu strwythuredig yn 2016 unwaith eto wedi adolygu trefniadau rheolaeth ariannol y Bwrdd Iechyd a’r cynnydd o wnaed o ran mynd i’r afael ag argymhellion y flwyddyn cynt. 

Mae ein casgliad cyffredinol yn deillio o’r gwaith strwythuredig 2016 yw bod y Bwrdd Iechyd wedi cryfhau ei gynllunio strategol, ei sefyllfa ariannol a gweithrediad y bwrdd, er bod angen gwneud rhagor o waith i wella rheolaeth ariannol a gorffen gwneud trefniadau sicrhau’r bwrdd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau