Bwrdd Addysgu Iechyd Powys - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2014

1 Chwef 2015 - 3:27yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi o'r nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Addysgu Iechyd Powys yn ystod 2014.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i wynebu heriau eithriadol o ran ei sefyllfa ariannol, ac mae'n annhebygol y bydd yn sicrhau sefyllfa ariannol gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn ariannol gyfredol.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau