Bwrdd Addysgu Iechyd Powys - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

1 Chwef 2014 - 5:01yp

Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol hwn i aelodau Bwrdd y Bwrdd Iechyd yn nodi canfyddiadau allweddol y gwaith archwilio a wnaed gennyf rhwng mis Rhagfyr 2012 a mis Tachwedd 2013.

Nid yw sefyllfa ariannol bresennol y Bwrdd Iechyd yn gynaliadwy, o ystyried ei gyfluniad presennol a'r model comisiynu. Mae trefniadau llywodraethu'r Bwrdd Iechyd wedi gwella, ond wrth i bwysau ariannol gynyddu, felly y bydd y risgiau i wasanaethau hefyd yn cynyddu, sy'n ei gwneud yn bwysicach atgyfnerthu trefniadau llywodraethu ymhellach. Mae fy ngwaith archwilio perfformiad wedi nodi perfformiad cyffredinol dda a chyfleoedd i wella mewn nifer o feysydd allweddol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau