Awdurdod Tân ac Achub De Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

28 Medi 2016 - 11:51yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Awst 2015.

Mae gan yr Awdurdod drefniadau ar waith sydd yn debygol o’i alluogi i sicrhau gwelliant parhaus yn 2016-17

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau