Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2015-16

20 Gorff 2018 - 2:35yp

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’n cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Mae’r Awdurdod wedi cydymffurfio i raddau helaeth â’i gyfrifoldebau o ran adroddiadau ariannol a defnyddio adnoddau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau