Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

8 Gorff 2014 - 2:43yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau’r Awdurdod ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau yn ystod 2012-13, ei gynlluniau gwelliant ar gyfer 2013-14 a 2014-15.

Mae’r Awdurdod yn cyflawni gwelliannau yn ei swyddogaethau craidd, Mae wedi cyflawni ei ddyletswyddau o ran cyflwyno adroddiadau ar welliant, er y gellid atgyfnerthu ei drefniadau ymhellach. Mae’r Awdurdod wedi cyflawni ei ddyletswyddau cynllunio ac mae trefniadau cynllunio busnes yn parhau i wella ond bydd angen arweinyddiaeth gref er mwyn gweithredu’r newidiadau sydd eu hangen i ateb yr heriau ariannol a wynebir yn y dyfodol. Mae’r Awdurdod yn debygol o gydymffurfio â’r gofyniad i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus yn 2014-15 os gall ateb yr heriau sy’n gysylltiedig â gweithredu’r newidiadau arfaethedig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau