Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

7 Mai 2013 - 9:59yb

Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf. Mae’r adroddiad yn ymdrin â’r ffordd y mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (yr Awdurdod) yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2011-12, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2012-13. 

 

Yn gyffredinol, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad fod yr Awdurdod yn rheoli ei raglen gwella yn dda ond nad yw’r broses o gyhoeddi adroddiadau cyhoeddus ar berfformiad mor glir a chynhwysfawr ag y gallai fod.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau