Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2012

31 Ion 2012 - 8:59yb

Gan ystyried gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o welliant dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae i'r adroddiad hwn dair prif adran sy'n cwmpasu'r ffordd y mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (yr Awdurdod) yn cynllunio, darparu a gwerthuso gwelliant. 

 

Ar y cyfan daeth yr Archwilydd Cyffredinol i'r casgliad fod yr Awdurdod wedi rhoi trefniadau ar waith i gyflawni gwelliant a'i fod yn perfformio'n dda yn y meysydd y mae'n canolbwyntio arnynt ond nad yw'r trefniadau cynllunio, gwerthuso a chyflwyno adroddiadau ar berfformiad yn gadarn er bod camau'n cael eu cymryd i atgyfnerthu'r meysydd hyn. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau