Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

20 Hyd 2016 - 11:13yb

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ers i'r adroddiad diwethaf o'i fath gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i'r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod yr Awdurdod yn debygol o fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol yn ystod 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau