Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

19 Hyd 2016 - 10:45yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Gorffennaf 2015.

Ar sail y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, a hynny yn unig, mae’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn fod y Awdurdod yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur Llywodraeth Leol yn ystod 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau