Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

31 Gorff 2015 - 1:35yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2014.

Mae’r Awdurdod yn parhau i wella llawer o agweddau ar y Parc ac mae wedi ymateb yn effeithiol i doriadau ariannol, er y gallai wneud rhagor i ddatblygu rhai prosesau ategol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau