Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Adroddiad Gwella Blynyddol 2012

21 Tach 2013 - 9:19yb

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o wella ar gyfer y flwyddyn ddyddiedig 2012, ac yn ffurfio rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol ymgymryd ag asesiad gwella blynyddol, ac i gyhoeddi adroddiad gwella blynyddol, ar gyfer pob awdurdod gwella yng Nghymru.

Ar y cyfan, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad bod y cynnydd mae’r Awdurdod yn ei wneud gyda’i drefniadau yn ei roi mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliannau mesuradwy yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau