Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Cynllunio

30 Hyd 2015 - 9:05yb

Rydym wëid gwneud gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda’r nod o sicrhau perfformiad da, er gwaethaf y cyfyngiadau cynyddol ar y gyllideb?

Daethom i'r casgliad bod gwella arweinyddiaeth a chanolbwyntio mwy ar flaenoriaethau cymunedol yn cefnogi perfformiad cynllunio gwell, er nad yw'r ffordd y mae'r Awdurdod yn cydweithredu ag awdurdodau parciau cenedlaethol ac awdurdodau cynllunio eraill yng Nghymru ac yn sicrhau gwerth am arian yn ddigon cadarn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau