Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

21 Hyd 2016 - 9:58yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’i fath ym mis Awst 2015. 

Ar sail y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a’r rheoleiddwyr perthnasol, ond nid dim ond y gwaith hwnnw, mae’r Archwilydd Cyffredinol yn credu bod yr Awdurdod yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur yn ystod 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau