Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015

26 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Parc Arfordir Penfro (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2014.

Mae’r Awdurdod wedi llwyddo i reoli toriadau cyllidebol a hyrwyddo iechyd a lles yn effeithiol ond bu’n llai llwyddiannus o ran annog rhai agweddau ar gyfranogiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau