Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

21 Tach 2013 - 9:19yb

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o wella ar gyfer y flwyddyn ddyddiedig 2013, ac yn ffurfio rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol ymgymryd ag asesiad gwella blynyddol, ac i gyhoeddi adroddiad gwella blynyddol, ar gyfer pob awdurdod gwella yng Nghymru.

Ar y cyfan, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad fod yr Awdurdod wedi gwneud cynnydd da wrth reoli a sicrhau gwelliant, ac mae’n gwybod beth sydd angen iddo ei wneud er mwyn sicrhau gwelliannau pellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau