Ateb y galw am wasanaethau orthopedig: Cwestiynau allweddol ar gyfer aelodau bwrdd y GIG

11 Awst 2016 - 4:10yp

Mae’r daflen hon yn amlinellu nifer o gwestiynau pwysig gyda’r nod o roi cymorth i aelodau bwrdd y GIG gael sicrwydd bod eu bwrdd iechyd yn ateb y galw am wasanaethau orthopedeg yn effeithiol, yn ddiogel ac yn economaidd.

Mae’n ategu’r gwaith o graffu parhaus ar wasanaethau orthopedig yn dilyn adroddiad cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol, Adolygiad o Wasanaethau Orthopedeg, a’r adroddiadau cymharol a gynhyrchwyd ar gyfer pob bwrdd iechyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau