Argyfyngau Sifil yng Nghymru

6 Rhag 2012 - 9:35yb

Ystyriodd ein hastudiaeth p’un a yw Deddf Argyfyngau Sifi l Posibl 2004 wedi arwain at drefniadau effeithiol ar gyfer cynllunio at argyfwng a chydnerthedd mewn cymunedau sy’n diogelu’r cyhoedd yng Nghymru yn ddigonol.

Daethom i’r casgliad fod y trefniadau ar gyfer cynllunio at argyfwng a chydnerthedd yn amddiffyn y cyhoedd ond mae ein canfyddiadau’n golygu na allwn fod yn siŵr bod trefniadau’n effeithlon, yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau nac yn cydymffurfi o’n llawn â Deddf Argyfyngau Sifi l Posibl 2004. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau