Arbed Arian drwy Osod - Peiriannau Sychu Dillad Newydd Cyngor Sir y Fflint - Cartrefi Preswyl Llys Gwenffn/vd, Croes Atti a Marleyfield

1 Hyd 2011 - 12:00yb
Logo saeth goch gyfnewidfa arfer da

Roedd peiriannau sychu dillad trydan gan dri Chartref Preswyl y Cyngor, am y rheswm syml eu bod yn rhad i'w prynu pan gafodd y cartrefi eu hadnewyddu ychydig flynyddoedd yn él. Fodd bynnag, nodwyd nad oedd peiriannau sychu dillad trydan yn rhad i'w rhedeg.

Roedd y peiriannau sychu dillad trydan yn gymharol sylfaenol, gyda rheolydd gosod tymheredd ac amserydd. Fodd bynnag, sylwyd mai'r arfer cyffredinol oedd gosod y tymheredd a'r amserydd i'w huchafswm a gadael y peiriant sychu dillad i gwblhau cylchred Ilawn. Roedd hyn, weithiau, yn rhuddo'r Ilwyth a oedd yn sychu (cynfasau, dillad, ac ati). Yn ogystal, byddai'r rhan fwyaf o'r Ilwyth wedi cael ei sychu cyn bod yr amserydd yn canu. O ganlyniad, roedd Ilawer mwy o ynni trydanol na'r angen yn cael ei ddefnyddio. Roedd hyn yn anNain at dreuliau uwch am drydan, ynghyd ag allyriadau carbon uwch.

Yn sgil dod i wybod am y broblem hon, fe wnaeth y Cyngor fynd ati i ddod 0 hyd i opsiynau eraill addas. Fe wnaeth cyflenwr lleol argymell yr unedau sy'n cael eu tanio gan nwy, sydd bellach wedi'u gosod yn y Cartrefi Preswyl. Dewiswyd yr unedau hyn gan eu bod yn defnyddio nwy naturiol, 'tanwydd carbon iseI' sy'n sylweddol rhatach fesul KWh i'w brynu.

Mae'r rheoliadau gweithredu hefyd yn golygu bod Ilai o gyfle i'r gweithredwyr gamddefnyddio'r peiriannau sychu oherwydd bydd y peiriannau'n diffodd yn awtomatig pan fydd y Ilwyth yn cyrraedd Iefel sychder/Ileithder gosodedig. Felly, nid yw hyd y gylchred sychu yn ddibynnol ar y cyfnod y mae'r peiriant wedi'i gynnau, ond ar yr amser y mae ei angen i sychu'r golch.

Enw: Les Evans / Will Pierce
Teitl/rol: Energy Conservation Engineerl Energy Manager
Sefydliad: Llys Gwenfrwd Residential Home
E-bost: les.evans@flintshire.gov.uk / will.pierce@fiintshire.gov.uk
Ffon: 01352 703 767/ 01352 703 137

Darganfod dogfennau