Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016 – Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

27 Ion 2017 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi casgliadau’r gwaith archwilio rydym wedi’i wneud mewn perthynas ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod 2016. 

Rydym wedi cyhoeddi barn ddiamod am ddatganiadau ariannol 2015-16 yr Ymddiriedolaeth er, wrth wneud hynny, rydym wedi tynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at nifer o faterion, ac wedi cyhoeddi adroddiad yn ymwneud â’r rhain ochr yn ochr â’r barn archwilio. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau