Amseroedd Aros y GIG: Dadansoddiad Cryno o Arolygon Cleifion

12 Maw 2015 - 12:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau’r arolygon a gynhaliwyd fel rhan o’n hadolygiad o amseroedd aros ar gyfer gofal dewisol yng Nghymru.

Mae prif negeseuon yr arolygon wedi’u cynnwys yn ein prif adroddiad. Fodd bynnag, rydym hefyd am ddarparu cipolwg manylach ar safbwyntiau a phrofiadau cleifion ar gyfer y rhai â buddiant. Mae’r adroddiad hwn yn dilyn strwythur yr arolygon, a gynlluniwyd i adlewyrchu’r broses o fod ar restr aros, sy’n ymestyn o’r atgyfeiriad cyntaf i driniaeth a rhyddhau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau