Amseroedd Aros y GIG: Crynodeb o Arferion Da ac Addawol

12 Maw 2015 - 12:04yb

Mae’r crynodeb hwn yn cyd-fynd â’n hadroddiad ar Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru. Y nod yw cyflwyno rhai enghreifftiau o arferion o Gymru a thu hwnt sydd â’r potensial i wella amseroedd aros ar gyfer cleifion.

Mae’r crynodeb yn canolbwyntio’n bennaf ar ofal dewisol, neu ofal wedi’i gynllunio. Mae’n dechrau drwy ystyried materion ehangach yn ymwneud â deall y galw am wasanaethau, capasiti cynllunio a newid systemau cyfain.

Wedyn mae’n ystyried enghreifftiau o fentrau penodol sy’n ceisio gwella rhannau o lwybr y claf, gan gynnwys gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau cleifion allanol, gwasanaethau diagnostig, gwneud penderfyniadau clinigol gyda chleifion, a gwasanaethau cleifion preswyl.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau