Amseroedd Aros y GIG ar Gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru

27 Ion 2015 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried faint o amser y mae cleifion yn aros am ofal dewisol.

Er bod y rhan fwyaf o gleifion yn cael eu trin o fewn 26 wythnos, ein casgliad cyffredinol yw nad yw’r dull gweithredu presennol yn arwain at amseroedd aros isel cynaliadwy. Darllenwch yr adroddiad technegol ar gyfer rhagor o ddata ar berfformiad ac achosion amseroedd aros hir.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau