Adroddiad Gwella Blynyddol: 2016-17 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

8 Meh 2017 - 2:24yp

Yn yr asesiad o welliant blynyddol, ystyrir pa mor debygol yw hi y bydd awdurdod yn cydymffurfio â’i ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus.

Mae’r adroddiad yn casglu bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus.

Ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw argymhellion ffurfiol yn ystod y flwyddyn. Fodd  bynnag, cafwyd nifer o gynigion ar gyfer gwella, ac ailadroddir y rhain yn yr adroddiad hwn. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau