Adroddiad Gwella Blynyddol: 2016-17 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

25 Hyd 2017 - 10:00yb

Nodir y gwaith a gyflawnwyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn. 

Ar sail y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, a hynny yn unig, mae'r Archwilydd Cyffredinol o'r farn fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur Llywodraeth Leol yn ystod 2017-18, ar yr amod ei fod yn ymateb mewn modd adeiladol ac amserol i'n hargymhellion statudol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau