Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16 – Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

4 Tach 2016 - 8:00yb

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella diwethaf ym mis Awst 2015.

Mae gan yr Awdurdod drefniadau ar waith sydd yn debygol o'i alluogi i sicrhau gwelliant parhaus yn 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau