Cyngor Sir Penfro - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

18 Medi 2015 - 1:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Penfro (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2014.

Mae’r Cyngor wedi sicrhau gwelliant yn y meysydd y mae wedi rhoi blaenoriaeth iddynt yn ystod 2014-2015 ond mae sylw’r Cyngor wedi cael ei dynnu oddi wrth heriau llywodraethu a allai gyfyngu ar ei allu i sicrhau gwelliant yn y flwyddyn sydd i ddod os nad ymdrinnir â hwy.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau