Cyngor Sir Ceredigion - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

16 Hyd 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Medi 2014

Mae’r Cyngor yn parhau i atgyfnerthu ei drefniadau rheoli ac mae’n gwneud cynnydd yn ei feysydd â blaenoriaeth, ond nid yw eto wedi datblygu’n llawn ei weledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau’r Cyngor yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau