Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

2 Hyd 2015 - 3:21yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2014.

Fe ddaw'r adroddiad i'r casgliad fod gan y Cyngor drefniadau rheoli ariannol cadarn ar y cyfan ac mae’n atgyfnerthu ei drefniadau ansawdd data ond gellid datblygu trefniadau adrodd a chraffu ar berfformiad ymhellach, ac atgyfnerthu’r cysylltiadau rhwng cynllunio gwasanaethau a chynllunio ariannol

 

 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau