Adroddiad er budd y cyhoedd - Cyngor Cymuned Mawr

15 Ion 2015 - 12:01yb

Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Rydyn ni'n wedi cyhoeddi’r adroddiad hwn i dynnu sylw’r cyhoedd at fethiant yn y trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheoli ariannol a rheolaeth fewnol yng Nghyngor Cymuned Mawr.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau