Adroddiad Archwilio Blynyddol ar gyfer 2015-16 – Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru

27 Ion 2017 - 3:32yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi’i wneud mewn perthynas â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru yn ystod 2016.

Ar 27 Medi 2016, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol adroddiadau archwilio diamod ar ddatganiadau ariannol y Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a Chronfa Bensiwn yr Heddlu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau