Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

24 Chwef 2017 - 7:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio yr ydym wedi'i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod 2016. 

Rhoddwyd barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer 2015-16, ond wrth wneud hynny rydym wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol at sawl mater. Roedd y rhain yn ymwneud ag amcangyfrifon cyfrifyddu, datgelu cydnabyddiaethau ariannol a bodolaeth asedau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau