Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015-16 – Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru

27 Ion 2017 - 3:50yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio a gyflawnwyd parthed Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru yn ystod 2016.

Ar 30 Medi 2016, cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiadau archwilio diamod ar ddatganiadau ariannol y Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a Chronfa Bensiwn yr Heddlu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau