Adroddiad Archwiliad Blynyddol ar gyfer 2015-16 – Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys a Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys

27 Ion 2017 - 4:04yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi ei wneud yn gysylltiedig â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys a Phrif Gwnstabl Dyfed Powys  yn ystod 2016.

Ar 29 Medi 2016, cyflwynodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiadau archwilio diamod ar ddatganiadau ariannol y Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a Chronfa Pensiwn yr Heddlu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau