Adolygiad o Wasanaethau Nyrsio Ardal - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

22 Rhag 2014 - 4:45yp

Mae'r adolygiad oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn cynllunio ac yn defnyddio’i adnoddau nyrsio ardal yn effeithiol fel rhan o’i ddull ehangach o gyflwyno gofal yn y gymuned?’

Prif gasgliad yr adolygiad yw nad oes gan y Bwrdd Iechyd strategaeth glir ar gyfer ei wasanaeth nyrsio ardal. Mae’r cynllunio a’r cyflawni wedi’u cymhlethu gan:

  • ddealltwriaeth gyfyngedig o’r galw 
  • amrywiad anesboniadwy yn y defnydd, a 
  • diffyg monitro ansawdd a pherfformiad yn systematig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau